Kjøpsvilkår

 1. GENERELLE VILKÅR

1.1

Disse generelle vilkårene og bestemmelsene («Generelle vilkår») gjelder når du som forbruker ( «Du» eller «Kunden»), legger inn en bestilling via www.harkmarksko.no og relaterte sider («Nettstedet»). Avtalen er inngått mellom deg og Harkmark sko. Detaljert kontaktinformasjon og annen informasjon om Harkmark sko finnes på Nettstedet. De Generelle vilkårene gjelder kun for kunder som er forbrukere.

1.2

Du må minst være 18 år for å bestille via Nettstedet. Harkmark sko godtar i henhold til Norsk lovgivning ikke kredittkjøp til personer under 18 år. Harkmark sko forbeholder seg retten til å avvise eller endre dine bestillinger (for eksempel hvis du har gitt uriktige personopplysninger og/eller har en historie med manglende gjeldsbetaling).

1.3

Harkmark sko skal ikke ha noe ansvar hvis produkter er utsolgt, heller ikke for bilde- eller typografi feil på Nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelsen eller den tekniske spesifikasjonen, unøyaktige priser og prisjusteringer (som endringer i prisen fra leverandører, valutaendringer) eller uriktig informasjon om hvorvidt et produkt er på lager eller ikke. Harkmark sko har rett til å rette opp slike feil og når som helst å endre eller oppdatere informasjonen. Hvis en uriktig pris er oppgitt for et produkt du har bestilt, skal Harkmark sko selvsagt informere deg om dette og avvente din godkjenning av den endrede prisen før Harkmark sko fortsetter bestillingsprosessen. Alle bilder på Nettstedet skal kun anses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner garanterer ikke å gjengi mengden produkter du kommer til å motta eller produktets eksakte utseende, funksjon eller opprinnelse. Harkmark sko er ikke ansvarlig for informasjon fra tredjeparter gitt til Nettstedet.

Nettstedet og alt innholdet der eies av Harkmark sko eller dets lisensgivere. Informasjonen er beskyttet av immaterialrett lovgivningen og markedsføringslovgivning. Dette betyr at varemerker, selskapsnavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke tillates kopiert eller brukt uten skriftlig forhåndssamtykke fra Harkmark sko.

 

 1. BESTILLINGER

2.1

For å legge inn en bestilling gjennom nettbutikken må du akseptere de Generelle vilkårene. Ved å akseptere de Generelle vilkårene lover du å etterleve de Generelle vilkårene helt og fullt og erkjenner at du har lest informasjonen om personopplysninger og informasjonskapsler (cookies) og samtykker bruk i samsvar med Harkmark sko Personvernpolicy, se her.

2.3

En kjøpsavtale er inngått når Harkmark sko har bekreftet din bestilling, og du har mottatt en bestillingsbekreftelse via e-post. Du oppfordres til å oppbevare bestillingsbekreftelsen for eventuelle framtidige kontakt om din bestilling. Du har rett til å kansellere din bestilling inntil den er blitt bekreftet av Harkmark sko. Hvis bestillingen kanselleres blir du refundere eventuelle betalinger du eller ditt kredittkortselskap har gjort hva gjelder bestillingen.

 

 1. KUNDEINFORMASJON

3.1

Harkmark sko anbefaler at du oppretter en brukerkonto før det foretas kjøp i nettbutikken. Hvis du registrerer din brukerkonto og/eller legger inn en bestilling, vil du bli bedt om å oppgi visse personopplysninger. Du bekrefter at informasjonen som er gitt, er korrekt og fullstendig og er ansvarlig for eventuelle feil i den informasjonen som er gitt. Informasjon om Harkmark sko behandling av personopplysninger er gitt i Harkmark sko Personvernpolicy, som utgjør en integrert del av disse Generelle vilkårene.

3.2

Du lover å sørge for at ingen andre enn deg bruker dine innloggingsopplysninger. Du tillates ikke å røpe brukernavnet eller passordet sitt til noen og skal sørge for at eventuell dokumentasjon med informasjon om brukernavn og passord oppbevares slik at uautoriserte personer ikke får tilgang til informasjonen. Du skal uten opphold gi Harkmark sko melding hvis det oppstår mistanke om at en uautorisert person har fått tilgang til passordet ditt. Du er ansvarlig for alle kjøp gjort med innloggingsinformasjon din hvis du ikke har gitt slik melding. 

3.3

Hvis Harkmark sko har mistanke om at du misbruker din brukerkonto eller din innloggingsinformasjon eller på annet vis krenker de Generelle vilkårene, har Harkmark sko rett til å blokkere tilgangen til brukerkontoen din. Harkmark sko har videre rett til å tildele deg ny innloggingsinformasjon.

3.4

Harkmark sko skal kunne gi linker til andre nettsteder utenfor Harkmark skos kontroll og nettsteder utenfor Harkmark skos kontroll, skal kunne gi linker til Nettstedet. Selv om Harkmark sko bestreber seg på å sørge for at Harkmark sko kun gir linker til nettsteder som bruker lignende personopplysnings- og sikkerhetsbestemmelser som Harkmark skos Personvernpolicy, er ikke Harkmark sko ansvarlig for mulig vern eller konfidensialitet hva gjelder informasjon eller personopplysninger du oppgir på andre nettsteder. Du bør være forsiktig og lese personvern bestemmelsene som gjelder for det aktuelle nettstedet.

3.5

Harkmark sko skal fra tid til annen på Nettstedet kunne komme med spesialtilbud som er gunstigere enn de som finnes i disse Generelle vilkårene, for eksempel hva gjelder betaling eller utvidet tilbakekallingsrett. Slike vilkår skal gjelde så lenge spesialtilbudet varer og for de spesifikke produktene som Harkmark sko har angitt i forbindelse med dette. Harkmark sko forbeholder seg retten til når som helst å trekke slike spesialtilbud tilbake. Ved opphør eller tilbaketrekking av et spesialtilbud skal disse Generelle vilkårene gjelde uten eventuelle endringer. Tilbud på spesifikke produkter på Nettstedet gjelder kun for den begrensede perioden og frem til produktene er utsolgt.

3.6

Som medlem på www.harkmarksko.no får du kun ha ett medlemskap og en konto. Som medlem har du mulighet til å motta poeng, som gir deg rabatterte produkter. Som medlem samtykker du å ikke misbruke systemet, for eksempel ved å sende spam. Harkmark sko forbeholder seg retten til å avslutte ditt medlemskap om du handler i strid med disse vilkårene.

 

 1. PRISER, AVGIFTER OG BETALING

 4.1

Harkmark sko kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til deg. Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Harkmark sko reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

4.2

Prisene angitt på Nettstedet gjelder for bestillinger lagt inn på Nettstedet. Alle priser er angitt i NOK og er inklusive MVA. Prisene omfatter ikke betalings- og forsendelse avgifter som gis separat.

4.3

Du kan betale for kjøpet på den måten som er angitt på Nettstedet. Les mer om våre ulike betalingsalternativer og rabatter her. Harkmark sko har rett til å debitere deg allerede i forbindelse med bestillingen om du ikke har valgt fakturering eller tilsvarende betalingsmetode, og dette er akseptert av Harkmark sko. Ved fakturering eller delbetaling skal Harkmark sko eller dets partnere kunne skaffe seg kredittopplysning fra tredjepart. I så fall kommer du til å bli informert tilsvarende. Harkmark sko forbeholder seg til enhver tid retten til ikke å tilby alle betalingsmetoder, eventuelt endre betalingsmetode hvis betalingsmetoden du har valgt, av en eller annen grunn ikke fungerer på tidspunktet for oppfyllelsen av bestillingen. Legg merke til at begrensninger i tilgjengelige betalingsmetoder er angitt på Nettstedet.

 

 1. LEVERING

5.1

Levering er skjedd når kjøper har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av betalingsløsningen, skal Harkmark sko levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

5.2

Produkter på lager leveres normalt innen det antall virkedager som er angitt på Nettstedet. Med mindre noe annet er avtalt (for eksempel i forbindelse med reservering av produkter som ikke finnes på lager), vil levering skje ikke senere enn 30 virkedager etter at Harkmark sko skriftlig har bekreftet bestillingen i bestillingsbekreftelsen. Mer informasjon om Harkmark skos levering av produktet og vilkårene for levering er angitt her.  

5.3

Den forventede leveringstiden er angitt i bestillingsbekreftelsen, i innsjekkingen og/eller på den aktuelle produktsiden på Nettstedet. Hvis det er leveringsforsinkelse, vil Harkmark sko informere deg om dette og vil fortsette å holde kontroll over bestillingen.   Med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt, og hvis en levering forsinkes mer enn 30 virkedager og ikke skyldes deg som Kunde, har du rett til å kansellere Kjøpet.

5.4

Hvis en pakke skal hentes på et spesifikt leveringssted, må du gjøre det innen det tidsrommet som er angitt i meldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig identifikasjon og bestillingsnummer. Du kommer til å få en melding om levering som angir når og hvor pakken må hentes eller mottas. Meldingen skal kunne gis med e-post, vanlig post, og hvis du har meddelt et mobilnummer, også via telefon eller SMS. Harkmark sko har rett til å debitere deg for en avgift på 500 NOK hvis pakken ikke hentes.

 

 1. ANGRERETT 

6.1

Du må gi Harkmark sko en melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Du har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Harkmark sko ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger Harkmark sko for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen du mottok opplysningene.

6.2

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Harkmark sko uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Du dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Du kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan du bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

6.3

Harkmark sko er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til deg uten unødig opphold, og senest 14 dager fra din melding om beslutning om å benytte angreretten. Harkmark sko har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene fra deg, eller til du har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.  Produktet skal sendes godt emballert, i god tilstand og i en forpakning som tåler postgangen. Eventuelle returer skal sendes til Harkmark sko i samsvar med metodene og veiledningene gitt av kundeservice. 

 

 1. GARANTI

7.1

Informasjon om garanti og spesielle bestemmelser for hvert produkt er fastsatt på Nettstedet eller i disse Generelle vilkårene. Garantien for produkter skal kun dekke opprinnelige produksjonsfeil og ikke feil som oppstår ved endringer av produktets funksjon og utseende i ettertid, som ombygging, oppgradering eller annen konfigurasjon av produktet. Din bestillingsbekreftelse er et garantibevis.

7.2

Hvis produkter blir brukt i kommersiell bruk uten at dette er avtalt på forhånd med Harkmark sko vil garantien falle bort.

7.3

Garantien dekker produksjonsrelaterte problemer med varene, slik at hele produktet er dekket av garantien. Garantien dekker ikke om en vare brukes uegnet. Vi vil vurdere hver garantisak og enten gi nytt produkt, tilby rabatter eller refundere produktet, avhengig av hva problemet er. Vi betaler for frakt hvis varen er feil. Vær oppmerksom på at vi vil kreve bilder før vi behandler garantisaker. Hvis du har ytterligere spørsmål, vennligst send e-post til hei@harkmarksko.no

 

 1. FORCE MAJEURE

Harkmark sko er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser forårsaket av forhold utenfor Harkmark skos kontroll, for eksempel generell arbeidstvist, krigshandlinger, brann, lynnedslag, terroristangrep, endrede bestemmelser fra myndighetene, tekniske problemer, defekter i kraft-/tele-/datamaskin kommunikasjoner eller annen kommunikasjon og defekter eller forsinkelser i tjenesten fra underleverandører som skyldes forhold som nevnt foran. Slike forhold skal føre til unntak fra erstatninger og andre tiltak. Hvis en slik situasjon skulle oppstå, skal Harkmark sko informere deg tilsvarende både i begynnelsen og ved slutten av perioden for den aktuelle situasjonen. Hvis situasjonen har vart i mer enn to måneder, har både du og Harkmark sko rett til å avbryte kjøpet med umiddelbar virkning.

 1. FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING – DINE RETTIGHETER OG FRIST FOR Å MELDE KRAV

Dersom Harkmark sko ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes din eller forhold fra Harkmark sko sin side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Harkmark sko.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Du kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Harkmark sko. Du kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Harkmark sko ikke kan noe for, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Harkmark sko at det står i vesentlig misforhold til din interesse at Harkmark sko oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan du likevel kreve oppfyllelse.Du taper din rett til å kreve oppfyllelse om du venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom Harkmark sko ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal du oppfordre Harkmark sko til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Harkmark sko ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan du heve kjøpet.

Du kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Harkmark sko nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom du har underrettet Harkmark sko om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at du fikk vite om leveringen.

Erstatning

Du kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Harkmark sko godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Harkmark sko sin kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

 1. MANGEL VED VAREN – DINE RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST

Hvis det foreligger en mangel ved varen må du innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Harkmark sko melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Du har reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at du har overtatt varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke er gjort av deg eller forhold fra din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Harkmark sko.

Reklamasjon til Harkmark sko bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Du kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Harkmark sko kan likevel motsette seg ditt krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Harkmark sko urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Harkmark sko har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Du kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for deg.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan du også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

 1. ENDRING I DE GENERELLE VILKÅRENE

Harkmark sko forbeholder seg til enhver tid retten til å endre disse Generelle vilkårene. Eventuelle endringer i disse Generelle vilkårene skal publiseres på Nettstedet. Endringer vil gjelde så snart du har akseptert de Generelle vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp, eller mens han/hun ser på Nettstedet), eventuelt 30 dager etter at Harkmark sko har informert deg om endringene. Men Harkmark sko anbefaler at du jevnlig holder seg oppdatert på Nettstedet for å bli oppmerksom på mulige endringer i de Generelle vilkårene.

 

 1. Harkmark sko SIN RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes noe forhold fra Harkmark sko sin side, kan Harkmark sko etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Harkmark sko vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Harkmark sko kan fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper Harkmark sko retten dersom venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Harkmark sko kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra din side. Harkmark sko kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter Harkmark sko en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og du ikke betaler innen denne fristen, kan Harkmark sko heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Harkmark sko kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til deg og bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan Harkmark sko belaste deg med et gebyr på 500 NOK. Gebyret dekker Harkmark sko sine faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

 

 1. KONFLIKTLØSING

 Klager rettes til Harkmark sko innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.